Mogelijk nieuwe behandeling voor unilateraal ‘neglect’

Transcraniële gelijkstroomstimulatie

Klinische praktijk
Miranda Smit
Dennis J.L.G. Schutter
Tanja C.W. Nijboer
H. Chris Dijkerman
L. Jaap Kappelle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6056
Abstract

Samenvatting

  • Een van de beperkendste cognitieve stoornissen als gevolg van een beroerte is verwaarlozing van 1 helft van het lichaam en de omgeving (unilateraal ‘neglect’).

  • Eenzijdige verwaarlozing komt vaak voor na een beroerte en is een van de belangrijkste voorspellers van verminderd functioneel herstel.

  • In de afgelopen decennia zijn verschillende behandelingen onderzocht, maar de effecten lijken van korte duur of te taakspecifiek en zijn daarom moeilijk te generaliseren naar andere, niet getrainde situaties.

  • Een mogelijk nieuwe interventie is transcraniële gelijkstroomstimulatie (‘transcranial direct current stimulation’, tDCS). tDCS kan de hersenactiviteit moduleren door het polariseren van zenuwcellen met zwakstroom.

  • Recente studies met tDCS suggereren dat eenzijdige verwaarlozing kan worden verminderd door remming van de niet-afwijkende hemisfeer of activatie van de beschadigde hemisfeer.

  • tDCS lijkt een veelbelovende techniek voor de behandeling van eenzijdige verwaarlozing, maar verder onderzoek is noodzakelijk voordat het in de kliniek kan worden toegepast.

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, Helmholtz Instituut, faculteit Sociale Wetenschappen, Utrecht.

UMC Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Neurologie, Utrecht.

Prof.dr. L.J. Kappelle, neuroloog.

Contact M. Smit, MSc (m.smit@uu.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het onderzoek naar de therapeutische mogelijkheden van ‘transcranial direct current stimulation’ wordt mogelijk gemaakt door de Hersenstichting Nederland en door een Vici-subsidie van het NWO nr. 453-10-003 van H.C. Dijkerman.
Aanvaard op 4 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Miranda Smit ICMJE-formulier
Dennis J.L.G. Schutter ICMJE-formulier
Tanja C.W. Nijboer ICMJE-formulier
H. Chris Dijkerman ICMJE-formulier
L. Jaap Kappelle ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties