Toxische epidermale necrolyse bij gebruik van lamotrigine
Open

10-06-2003
K. Beerhorst en W.O. Renier