Erythema multiforme versus Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse; belangrijk diagnostisch onderscheid

Klinische praktijk
N.M. Rabelink
M. Brakman
E. Maartense
H. Bril
C.A.H. Bearda Bakker-Wensveen
J.N. Bouwes Bavinck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2089-94
Abstract

Dames en Heren,

Stevens-Johnson-syndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN) zijn indrukwekkende ziektebeelden die relatief zelden voorkomen, maar gepaard gaan met een aanzienlijke morbiditeit en sterfte. Omdat de oorzaak voornamelijk iatrogeen is – het gaat meestal om een bijwerking van geneesmiddelen – zijn het ziektebeelden waarmee elke behandelend arts te maken kan krijgen.1-8

Het is belangrijk om deze ziektebeelden te onderscheiden van erythema multiforme (EM), klassiek aangeduid als erythema exsudativum multiforme. EM is een zelflimiterende aandoening zonder noemenswaardige restverschijnselen. Van oudsher worden EM, SJS en TEN in de literatuur beschreven als gradaties van eenzelfde ziektebeeld. Volgens recente inzichten dient men echter een onderscheid te maken tussen enerzijds EM en anderzijds SJS en TEN, omdat deze twee groepen ziektebeelden te onderscheiden zijn aan de hand van kliniek, etiologie en histopathologie.2 4 In de praktijk is het met name aan het begin van het ziekteproces vaak moeilijk om deze aandoeningen…

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Groep, Postbus 5011, 2600 GA Delft.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.N.M.Rabelink, assistent-geneeskundige; dr.E.Maartense, internist-oncoloog.

Afd. Dermatologie: mw.M.Brakman, dermatoloog.

Afd. Pathologie: dr.H.Bril, patholoog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Leiden.

Mw.C.A.H.Bearda Bakker-Wensveen, assistent-geneeskundige; dr.J.N. Bouwes Bavinck, dermatoloog.

Contact mw.N.M.Rabelink (rabelink@rdgg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties