Toxische epidermale necrolyse bij gebruik van lamotrigine
Open

10-06-2003
K. Beerhorst en W.O. Renier
Aanvaard op 15-04-2003.
Gepubliceerd op 10-06-2003.
In print verschenen in week 23 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1128-31