Toxicologie: grensoverschrijdend.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:410

W.Seinen, V.J.Feron, R.Kroes en B.Sangster, Toxicologie: grensoverschrijdend. Redes uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht op dinsdag 14 november 1989. 50 bl. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1989. ISBN 90-313-1044-1. Prijs: ingen. ƒ  17,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties