Grensoverschrijdend gedrag

Opinie
L.J. Gunning-Schepers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:735-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 764.

Artsen en verpleegkundigen maken patiënten mee in hun allerintiemste momenten. Zij delen de vreugde van de geboorte van een gezond kind of zijn getuige van de grote angst en het verdriet bij een overlijden. Daar tussenin zitten de momenten waarop een patiënt kwetsbaar, naakt in letterlijke en in figuurlijke zin, de arts zijn of haar vertrouwen schenkt. Een eerste confrontatie daarmee kan voor een co-assistent, maar hetzelfde geldt voor een leerling-verpleegkundige, veel emoties oproepen.

Jonge mensen moeten tijdens hun studie niet alleen veel kennis opdoen, maar ook veel ervaring, anders zijn zij aan het eind van hun studie niet in staat om zelfstandig de geneeskunde uit te oefenen. Het is aan de universitaire medische centra (UMC’s) om hen daarvoor gereed te maken. In de verschillende herzieningen van het curriculum zijn er nu, naast vakinhoudelijke eindtermen, steeds meer vaardigheden gedefinieerd. Reflectie op het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Contact Mw.prof.dr.L.J.Gunning-Schepers, voorzitter Raad van Bestuur, decaan (l.j.gunning@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties