#ArtsenOok

Een massa mensen vormt van bovenaf de hashtag #METOO.
Peter Leusink
Doaitse Wilbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2671
Abstract

Samenvatting

Eind 2017 werd wereldwijd met de hashtag #MeToo duidelijk zichtbaar dat zowel in het publieke domein als op de werkvloer seksueel ongewenst gedrag plaatsvindt. Ook in de gezondheidszorg is bekend dat een deel van de artsen ongewenst seksueel contact heeft met hun patiënten en met jonge artsen in opleiding. Volgens ons lijkt het er niet op dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen hierin verandering hebben gebracht. Wij roepen daarom op om met een intrinsiek gemotiveerde bewuste houding het probleem te erkennen en te herkennen als een beroepsrisico en te streven naar een professionele aanpak die zich uitstrekt over de gehele medische carrière. De beroepsverenigingen dienen hierbij het voortouw te nemen.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. P. Leusink, huisarts en seksuoloog. Haren: drs. D. Wilbers, gynaecoloog niet praktiserend.

Contact P. Leusink (leusinkp@knmg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter Leusink ICMJE-formulier
Doaitse Wilbers ICMJE-formulier
Peter Leusink

Gerelateerde artikelen

Reacties