Torticollis spasmodica: een hardnekkig probleem

Klinische praktijk
J.W.M. Brans
J.D. Speelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1737-40

Dames en Heren,

Torticollis spasmodica wordt gedefinieerd als een vorm van dystonie, gekenmerkt door onwillekeurige contracties van de cervicale musculatuur, resulterend in een abnormale houding of beweging van het hoofd.1 Het beeld wordt gezien in het kader van een gegeneraliseerde dystonie, maar kan ook geïsoleerd voorkomen. Men spreekt dan van focale dystonie. Door de variabele manifestatie van en onbekendheid met het ziektebeeld wordt deze aandoening, die symptomatisch kan worden behandeld, soms niet of pas laat herkend. Aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen vragen wij aandacht voor het klinische beeld en de huidige therapeutische mogelijkheden bij deze neurologische aandoening.

Patiënt A, een 42-jarige vrouw, wordt verwezen voor verdere behandeling van haar torticollis. Zij vertelt meer dan 30 specialisten, paramedici en alternatieve genezers wegens dit probleem geconsulteerd te hebben. Haar klachten begonnen 5 jaar geleden: toen was sprake van schokjes van het hoofd, later gevolgd door een continue scheve stand…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

J.W.M.Brans, assistent-geneeskundige; dr.J.D.Speelman, neuroloog.

Contact J.W.M.Brans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties