Tardieve dystonie

Klinische praktijk
P.N. van Harten
D.J. Kamphuis
G.E. Matroos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1519-22
Abstract

Samenvatting

Tardieve dystonie is een bijwerking van neuroleptica die bij ongeveer 2 van de patiënten na een aantal jaren behandeling met neuroleptica ontstaat. De dystonie begint meestal in het gezicht of de nek en is vaak progressief. Dikwijls wordt een segmentale lokalisatie bereikt. Differentiaaldiagnostisch zijn conversie, acute dystonie, ziekte van Wilson, idiopathische dystonie en door andere stoffen uitgelokte dystonie de belangrijkste overwegingen.

Behandeling begint met het opnieuw evalueren van het neurolepticagebruik. Vooral het behandelen van de dystonie met stoffen die een depletie van dopamine veroorzaken of met hoge doses anticholinergica is onderzocht. Dit gaf bij ongeveer 50 van de patiënten verbetering, doch zelden trad volledige remissie op. Ook vele andere stoffen zijn met wisselend succes toegepast.

Auteursinformatie

Psychiatrische Inrichting Dr.David Ricardo Capriles Kliniek, PO Box 3074, Curaçao, Nederlandse Antillen.

P.N.van Harten en G.E.Matroos, psychiaters.

St.Elisabeth Hospitaal, afd. Neurologie, Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen.

D.J.Kamphuis, neuroloog.

Contact P.N.van Harten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties