Top 10 trauma's naar leeftijdscategorie

Top 10 trauma's naar leeftijdscategorie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:B1909

Jaarlijks bezoeken meer dan 700.000 mensen in Nederland de Spoedeisende Hulp met letsels door een ongeval of geweld. Dat kost onze maatschappij 3,2 miljard euro per jaar, als we niet alleen de kosten van de zorgverlening meetellen, maar ook kosten door bijvoorbeeld arbeidsverzuim.

Het NTvG liet de top 10 van letsels in beeld brengen voor alle leeftijden, jong en oud. Welke ongevallen komen het vaakst voor? Hoe hoog scoren de voetbalblessures en de arbeidsongevallen? Bekijk het op deze infographic. Bij deze infographic hoort het artikel 'Letsels door ongevallen en geweld in Nederland', met een oproep om de preventie van ongevallen krachtig aan te pakken.

1
Infographic
1 | Infographic
Trauma top 10

Gerelateerde artikelen

Reacties