Resultaten van een Spoedeisende Hulp-registratie

Letsels door ongevallen en geweld in Nederland

Klinische praktijk
Ed F. van Beeck
Martien J.M. Panneman
Suzanne Polinder
Birgitte Blatter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1534
Abstract

Samenvatting

  • Letsels door ongevallen en geweld behoren tot de belangrijkste volksgezondheidproblemen ter wereld, binnen Europa en in Nederland.
  • Met het Letsel Informatie Systeem en Letsellastmodel van VeiligheidNL beschrijven wij de incidentie en kosten van letsels die in Nederland zijn geregistreerd via de SEH. Ook brengen wij de belangrijkste letseloorzaken naar leeftijdscategorie in kaart.
  • Jaarlijks bezoeken 700.000 patiënten met een letsel de SEH-afdeling van een ziekenhuis; 1 op de 6 van hen wordt opgenomen.
  • De maatschappelijke kosten van deze letsels bedragen 3,2 miljard euro per jaar. Deze kosten bestaan uit directe zorggerelateerde kosten en indirecte kosten door arbeidsverzuim.
  • Privé-ongevallen zorgen voor meer dan de helft van het aantal slachtoffers. Letsels komen naar verhouding het vaakst voor bij kinderen en ouderen.
  • De belangrijkste achterliggende oorzaken verschillen per leeftijdsklasse. Veelvoorkomende oorzaken op alle leeftijden zijn fietsongevallen, een val van een hoogte en overige valongevallen.
  • De reeds ingezette preventie van valongevallen en fietsongevallen moet krachtig worden doorgezet.
Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. E.F. van Beeck, arts voor Maatschappij en Gezondheid; dr. S. Polinder, gezondheidseconoom.

VeiligheidNL, Amsterdam.

Drs. M.J.M. Panneman, methodoloog-statisticus; dr. B. Blatter, epidemioloog

Contact dr. E.F. van Beeck (e.vanbeeck@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ed F. van Beeck ICMJE-formulier
Martien J.M. Panneman ICMJE-formulier
Suzanne Polinder ICMJE-formulier
Birgitte Blatter ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties