rond de jaarwisseling 2017-2018

Vuurwerkletsel in Zuidwest-Nederland

Onderzoek
Daan T. van Yperen
Cornelis H. van der Vlies
J. Tjeerd H.N. de Faber
Charlotte J.M. Penders
Xander Smit
Esther M.M. van Lieshout
Michiel H.J. Verhofstad
de ROCKET-studiegroep*
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3310
Abstract

Samenvatting

Doel

Een volledig overzicht geven van het aantal vuurwerkslachtoffers dat in december 2017 en januari 2018 behandeld werd in een ziekenhuis in de traumaregio Zuidwest-Nederland, het gebruikte soort vuurwerk en de specifieke letsels.

Opzet

Een prospectieve, multicentrische cohortstudie (NTR6793).

Methode

Patiënten van alle leeftijden met vuurwerkletsel kwamen in aanmerking voor inclusie. Het letsel moest zijn ontstaan in de periode 1 december 2017-31 januari 2018 en zijn behandeld in een ziekenhuis in de traumaregio Zuidwest-Nederland (circa 2,5 miljoen inwoners). Gegevens werden verzameld vanuit het patiëntendossier en aanvullende gegevens werden verkregen tijdens een interview.

Resultaten

Er werden 54 patiënten geïncludeerd. Het overgrote deel betrof mannen (93%) en de mediane leeftijd was 15 jaar. 25 gewonden (46%) waren omstander en 12 mensen (22%) raakten gewond door illegaal vuurwerk. Van de 54 patiënten raakten er 50 gewond door knalvuurwerk (n = 22) of siervuurwerk (n = 28). De 54 geïncludeerde patiënten hadden 79 letsels; het letsel was 29 keer (37%) gelokaliseerd aan armen of handen en 19 keer (24%) aan de ogen. Letsel aan de arm of hand bestond voornamelijk uit brandwonden (69%), met name tweedegraads. Oogletsel werd 14 keer door stomp inwerkend geweld veroorzaakt, 7 keer door chemisch letsel en 1 keer werd het oog gepenetreerd. Er raakten 3 patiënten indirect gewond door vuurwerk.

Conclusie

In de traumaregio Zuidwest-Nederland raakten in de 2 maanden rond de jaarwisseling 2017-2018 vooral minderjarige mannen en omstanders gewond. Slachtoffers liepen met name brandwonden aan armen of handen of oogletsel op. De verwondingen waren met name het gevolg van legaal knal- en siervuurwerk. Door de omvang van de steekproef lijken de studiebevindingen goed te extrapoleren naar het gehele land.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Trauma Research Unit, afd. Heelkunde: drs. D.T. van Yperen, arts-onderzoeker (tevens: Maasstad Ziekenhuis, Brandwondencentrum, Rotterdam); C.J.M. Penders, BSc, student geneeskunde; dr. E.M.M. van Lieshout, researchcoördinator Traumachirurgie; prof.dr. M.H.J. Verhofstad, traumachirurg. Afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie: dr. X. Smit, Plastisch chirurg. Maasstad Ziekenhuis, Brandwondencentrum, Rotterdam: dr. C.H. van der Vlies, traumachirurg (tevens: Erasmus MC, Trauma Research Unit, afd. Heelkunde, Rotterdam). Het Oogziekenhuis, Rotterdam: drs. J.T.H.N. de Faber, oogarts.

*De leden van de ROCKET-studiegroep: drs. Piet A.R. de Rijcke (IJsselland Ziekenhuis), dr. Taco M.A.L. Klem
(Franciscus Gasthuis & Vlietland), drs. Emmanuel A.G.L. Lagae (ZorgSaam Ziekenhuis), dr. Akkie N. Ringburg (Ikazia Ziekenhuis), dr. Niels W.L. Schep (Spijkenisse Medisch Centrum), drs. Maarten Staarink (Van Weel-Bethesda Ziekenhuis), drs. Leon van de Schoot (Rivas Zorggroep), drs. Joris M. van Lieshout (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis) en dr. Paul A. Vegt (Albert Schweitzer Ziekenhuis).

Contact E.M.M. van Lieshout (e.vanlieshout@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Daan T. van Yperen ICMJE-formulier
Cornelis H. van der Vlies ICMJE-formulier
J. Tjeerd H.N. de Faber ICMJE-formulier
Charlotte J.M. Penders ICMJE-formulier
Xander Smit ICMJE-formulier
Esther M.M. van Lieshout ICMJE-formulier
Michiel H.J. Verhofstad ICMJE-formulier
de ROCKET-studiegroep* Niet beschikbaar
Vuurwerkhandletsel behandeld door plastisch chirurgen

Ook interessant

Reacties