Tolerantie voor gluten door vroegere blootstelling?

Opinie
Sabine L. Vriezinga
M.L. (Luisa) Mearin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6349
Abstract

De ontwikkeling van coeliakie is gerelateerd aan de voeding die een kind vroeg in het leven krijgt. Dit publiceerden onderzoekers van de populatiestudie ‘ETICS’, dat staat voor ‘Exploring the iceberg of celiacs in Sweden’, onlangs in Pediatrics.1 De auteurs suggereren dat het geleidelijk starten met de inname van kleine hoeveelheden gluten vóór de leeftijd van 6 maanden en gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, preventief werkt tegen coeliakie. Wat betekenen deze bevindingen voor Nederland, waar het gebruikelijk is gluten vanaf de leeftijd van 6 maanden te introduceren?2

De Zweedse ‘coeliakie-epidemie’

Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw verviervoudigde de incidentie van gediagnosticeerde coeliakie bij kinderen jonger dan 2 jaar in Zweden. Zowel het begin als het eind van deze ‘coeliakie-epidemie’ werd voorafgegaan door veranderingen in de voeding van jonge kinderen. In 1982 werd ouders geadviseerd de glutenintroductie uit te stellen van de leeftijd van 4…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Drs. S.L. Vriezinga, arts-onderzoeker; dr. M.L. Mearin, kinderarts MDL.

Contact dr. M.L. Mearin (m.l.mearin_manrique@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Sabine L. Vriezinga ICMJE-formulier
M.L. (Luisa) Mearin ICMJE-formulier
Glutensensitiviteit: hype of nieuwe epidemie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties