Tofacitinib onveiliger dan TNF-α-remmer bij reumatoïde artritis

Twee blokken met letters erop. Het eerste blok laat twee vlakken zien met 'N' en 'G'. Op het tweede blok staat de letter 'O'.
Sofia Ramiro
Robert Landewé
Désirée van der Heijde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6769
Abstract

Rectificatie

In de zin over het gebruik van tofacitinib bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico is het woord ‘niet’ weggevallen. De juiste zin luidt als volgt:

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft onlangs gemeld dat tofacitinib NIET gebruikt mag worden bij patiënten > 65 jaar, patiënten die roken of vroeger hebben gerookt en patiënten met andere risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten of maligniteiten, tenzij er geen geschikt alternatief beschikbaar is.

De tekst van het artikel op de website is inmiddels gecorrigeerd.

Patiënten met reumatoïde artritis hebben een verhoogd risico op ‘major adverse cardiovascular events’ en maligniteiten. Dit risico kan worden verlaagd door behandelingen die de chronische ontsteking onderdrukken. Geldt dit ook voor het relatief nieuwe geneesmiddel tofacitinib?

De JAK-remmer tofacitinib is een relatief nieuw oraal geneesmiddel voor de behandeling van reumatoïde artritis. Elders in het NTvG wordt het artikel van Ytterberg en collega’s besproken (NTvG/D6749). Hierin wordt de ‘ORAL surveillance’-studie beschreven, een onderzoek naar de veiligheid van tofacitinib dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) werd geëist als voorwaarde voor goedkeuring van het geneesmiddel. Deze studie laat in een directe vergelijking zien dat meer patiënten een ‘major adverse cardiovascular event’ (MACE) of maligniteit ontwikkelen tijdens een behandeling met tofacitinib dan tijdens een behandeling met een TNF-α-remmer.1 In een subanalyse blijkt dat dit verhoogde risico uitsluitend geldt voor patiënten > 65 jaar. Hoe betrouwbaar is deze studie, hoe generaliseerbaar zijn de resultaten, en hoe dienen de uitkomsten te worden geïnterpreteerd?

Hoge wetenschappelijke kwaliteit

De ‘ORAL surveillance’-studie is een goed opgezette en uitgevoerde studie, met voldoende patiënten (n = 4362) uit 30 landen en met een…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Reumatologie, Leiden: dr. S. Ramiro, reumatoloog (tevens: Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen); prof.dr. D. van der Heijde, reumatoloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Reumatologie, Amsterdam: prof.dr. R. Landewé, reumatoloog (tevens: Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen).

Contact S. Ramiro (sofiaramiro@gmail.com)sofiaramiro@gmail.com (sofiaramiro@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sofia Ramiro ICMJE-formulier
Robert Landewé ICMJE-formulier
Désirée van der Heijde ICMJE-formulier
Is tofacitinib veilig bij reumatoïde artritis?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties