Toetsen in de vervolgopleiding

Kwantiteit of kwaliteit?
Commentaar
09-01-2017
Jaap F. Hamming

Toetsen is een hoeksteen van het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (www.medischevervolgopleidingen.nl). In het wettelijke kader voor de vervolgopleidingen staan verschillende toetsvormen genoemd. Het Kaderbesluit 2009, dat de modernisering voor het eerst formeel regelde, vermeldt de minimumaantallen toetsen die aiossen jaarlijks moeten doen en die vastgelegd dienen te worden in het portfolio. Formeel werd het Kaderbesluit 2009 pas in januari 2011 van kracht.

Elders in dit tijdschrift kijken collega Van Vendeloo en coauteurs of aiossen orthopedie die in de periode 2012-2015 hun opleiding voltooiden het minimumaantal toetsen gehaald hebben.1 De auteurs concluderen dat nog niet de helft van de verplichte aantallen worden gehaald. In mijn ogen spreken zij terecht het vermoeden uit dat het in veel andere opleidingen niet veel beter is. De auteurs verdienen een compliment met dit goede overzicht. Het laat zien dat de zorgen over het gebruik van het portfolio terecht zijn.

Enkele kanttekeningen bij het onderzoek

Een tekort aan toetsverslagen kan de educatieve waarde ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing