Kwantiteit of kwaliteit?

Toetsen in de vervolgopleiding

Opinie
Jaap F. Hamming
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D927
Abstract

Toetsen is een hoeksteen van het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (www.medischevervolgopleidingen.nl). In het wettelijke kader voor de vervolgopleidingen staan verschillende toetsvormen genoemd. Het Kaderbesluit 2009, dat de modernisering voor het eerst formeel regelde, vermeldt de minimumaantallen toetsen die aiossen jaarlijks moeten doen en die vastgelegd dienen te worden in het portfolio. Formeel werd het Kaderbesluit 2009 pas in januari 2011 van kracht.

Elders in dit tijdschrift kijken collega Van Vendeloo en coauteurs of aiossen orthopedie die in de periode 2012-2015 hun opleiding voltooiden het minimumaantal toetsen gehaald hebben.1 De auteurs concluderen dat nog niet de helft van de verplichte aantallen worden gehaald. In mijn ogen spreken zij terecht het vermoeden uit dat het in veel andere opleidingen niet veel beter is. De auteurs verdienen een compliment met dit goede overzicht. Het laat zien dat de zorgen over het gebruik van het portfolio terecht zijn.

Enkele kanttekeningen bij

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Contact Prof.dr. J.F. Hamming, chirurg en opleider heelkunde (j.f.hamming@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap F. Hamming ICMJE-formulier
Praktijktoetsen van aiossen onvoldoende geregistreerd
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties