Van ‘beoordeling’ naar ‘begeleiding’

De korte praktijkbeoordeling

Klinische praktijk
Peter M. Boendermaker
Ruud Venekamp
Paul L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5587
Abstract

Samenvatting

  • De korte praktijkbeoordeling (KPB) is een vorm van toetsen waarbij het oordeel van de supervisor wordt gebaseerd op een korte observatie van de aios in een praktijksituatie.

  • Een KPB is geen examen, maar een nuttig opleidingsinstrument om de ontwikkeling van een aios te monitoren en te bevorderen.

  • De kernbegrippen van een goede KPB zijn ‘klein’ (beperkte inhoud en inhoud) en ‘vaak’ (hoe frequenter, hoe beter).

  • Het is van belang om zo snel mogelijk na de observatie een gesprek plaats te laten vinden waarin de supervisor op een geloofwaardige manier constructieve en taakgerichte feedback geeft aan de aios.

  • Meerdere waarnemingen door verschillende supervisoren maken de beeldvorming rond de voortgang van de aios betrouwbaarder.

  • Omdat de meerwaarde van de KPB vooral schuilt in de herhaling ervan, willen wij de ‘B’ van ‘beoordeling’ vervangen door de ‘B’ van ‘begeleiding’.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Postgraduate School of Medicine, Groningen.

Seneca, Haren.

Drs. R. Venekamp, arts n.p.

Contact dr. P.M. Boendermaker (p.m.boendermaker@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5587, klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 21 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Peter M. Boendermaker ICMJE-formulier
Ruud Venekamp ICMJE-formulier
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties