Toepassing van somatostatine in de gastro-enterologie

Klinische praktijk
C.B.H.W. Lamers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:908-11

Zie ook de artikelen op bl. 902 en 904.

Somatostatine is een polypeptide, dat op diverse plaatsen in het maagdarmkanaal wordt geproduceerd.1 In farmacologische doses toegediend heeft somatostatine diverse en uiteenlopende invloeden op gastro-intestinale processen.23 Schematisch kunnen deze effecten als volgt worden ingedeeld: (1) remming van de secretie van gastro-intestinale hormonen; (2) remming van exocriene secretieprocessen in het maagdarmkanaal; (3) remming van de motiliteit van maag, darm en galblaas; (4) remming van de doorbloeding van het splanchnicusgebied; (5) remming van de absorptie van nutriënten. Gezien deze effecten die ontstaan na toediening van somatostatine is het niet verwonderlijk dat het polypeptide wordt toegepast bij aandoeningen waarbij remming van bovenstaande processen zinvol wordt geacht.

Voor therapeutische doeleinden wordt synthetisch somatostatine toegediend als cyclisch of lineair somatostatine-14 en als somatostatine-analoga waarvan SMS 201-995, octreotide, de meest belovende is (figuur). Het octreotide is nog niet in de handel verkrijgbaar…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Leiden, afd. Gastro-enterologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.C.B.H.W.Lamers, gastro-enteroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties