Toename van vroege syfilis in Rotterdam (1995-1997): meer (verslaafde) prostituees en hun bezoekers

Onderzoek
P.H.A. Steegmans
A. Bosman
R.A.M. Chin-A-Lien
W.A. Schop
W.I. van der Meijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2315-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het achterhalen van risicogroepen bij een toenemende incidentie van vroege (besmettelijke) syfilis.

Opzet

Retrospectief statusonderzoek.

Methode

Er werden gegevens verzameld van bezoekers met vroege syfilis op de polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt in de jaren 1993-1997, met name ten aanzien van risicogedrag dan wel risicogroep. Om een aanwijzing te krijgen voor een mogelijke bron van de stijging van het aantal personen met vroege syfilis werden (verschuivingen in) kenmerken over deze jaren vergeleken.

Resultaten

Er waren 195 patiënten met vroege syfilis op de polikliniek geweest, 130 mannen en 65 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 30,9 (1993) tot 38,1 jaar (1997). De meeste geïnfecteerden (68) kwamen naar de polikliniek in verband met klachten. Het aandeel vrouwen dat via partnerwaarschuwing naar de polikliniek kwam, nam toe van gemiddeld 5 in 1993-1995 tot 36 in 1996. In de loop van de jaren werd vooral een toename gezien van het aandeel van (verslaafde) prostituees en hun bezoekers (1993-1995: 39; 1996: 56).

Conclusie

De bron van de toename dan wel instandhouding van het aantal met syfilis geïnfecteerde bezoekers van de SOA-polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt moet waarschijnlijk worden gezocht in de groep van (verslaafde) prostituees en hun bezoekers.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermatologie en Venereologie, Rotterdam.

Dr.P.H.A.Steegmans, assistent-geneeskundige (thans: Universitair Medisch Centrum, afd. Dermatologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht); R.A.M.Chin-A-Lien en dr.W.I.van der Meijden, dermato-venereologen.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam en Omstreken, afd. Infectieziekten, Rotterdam.

A.Bosman, sociaal-geneeskundige/epidemioloog; W.A.Schop, sociaal-verpleegkundige.

Contact dr.P.H.A.Steegmans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties