Toename palliatieve sedatie door wens vredige dood

Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5608

Het percentage sterfgevallen waarbij continue diepe sedatie werd toegepast, is in zes jaar tijd bijna verdrievoudigd. Een van de verklaringen hiervoor is dat zowel patiënten als zorgverleners minder tolerant lijken voor lijden tijdens de stervensfase.

Palliatieve sedatie is ‘het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase met als doel het lijden van de patiënt te verlichten’, staat in de Nederlandse richtlijn. De interventie kan worden ingezet bij ondraaglijk lijden door een of meer refractaire symptomen en wordt onderverdeeld in intermitterende palliatieve sedatie, acute palliatieve sedatie en continue diepe sedatie. Die laatste vorm kan alleen worden gestart als de geschatte termijn tot overlijden maximaal twee weken is.

Het aandeel patiënten bij wie in de stervensfase continue diepe sedatie (CDS) werd toegepast, is flink gestegen: van 8% in 2015 naar 23% in 2021. Dit…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties