Toegenomen risico op infecties bij patiënten met diabetes mellitus type 1 of 2

Onderzoek
L.M.A.J. Muller
K.J. Gorter
E. Hak
W.L. Goudzwaard
F.G. Schellevis
I.M. Hoepelman
G.E.H.M. Rutten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:549-53
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van het risico op veelvoorkomende infecties bij patiënten met diabetes mellitus type 1 of 2 (respectievelijk DM1 en DM2).

Opzet

Prospectief, gecontroleerd.

Methoden

Als onderdeel van de ‘Tweede nationale studie in de huisartspraktijk’ werden 705 volwassen patiënten met DM1 en 6712 volwassen patiënten met DM2 vergeleken met 18.911 controlepatiënten met hypertensie, maar zonder diabetes. Uitkomstmaten waren episoden van infecties van de luchtwegen, urinewegen en huid- en slijmvliezen. Met multivariate en multinomiale logistische-regressieanalyse werd vastgesteld welk risico diabetespatiënten hebben op al of niet recidiverende infecties in vergelijking met controlepatiënten.

Resultaten

Hogeluchtweginfecties kwamen evenveel voor bij de diabetici als bij de controlepatiënten. Diabetespatiënten hadden een verhoogd risico op lageluchtweginfecties (DM2: oddsratio (OR): 1,30; 95-BI: 1,11-1,52), urineweginfecties (DM1: OR: 1,56; 95-BI: 1,13-2,15; DM2: OR: 1,21; 95-BI: 1,07-1,38), bacteriële huid-/slijmvliesinfecties (DM1: OR: 1,48; 95-BI: 1,01-2,15; DM2: OR: 1,32; 95-BI: 1,13-1,55) en mycotische huid-/slijmvliesinfecties (DM2: OR: 1,41; 95-BI: 1,24-1,61). De risico’s waren nog groter voor recidieven.

Conclusies

Patiënten met DM1 en DM2 hadden een verhoogd risico op zowel lageluchtweg- en urineweginfecties als infecties van huid en slijmvliezen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:549-53

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.060, 3508 AB Utrecht.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: mw.drs.L.M.A.J.Muller, gezondheidswetenschapper-onderzoeker; hr.dr.K.J.Gorter, huisarts; hr.dr.E.Hak, epidemioloog infectieziekten; mw.W.L.Goudzwaard, student geneeskunde; hr.prof.dr.G.E.H.M.Rutten, hoogleraar Diabetologie.

Divisie Interne Geneeskunde en Infectieziekten: hr.prof.dr.I.M.Hoepelman, internist-infectioloog.

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Utrecht.

Hr.dr.F.G.Schellevis, huisarts en epidemioloog.

Contact mw.drs.L.M.A.J.Muller (l.m.a.muller@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met alle auteurs van de oorspronkelijke publicatie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties