Toegenomen incidentie van gonorroe en van infectie met Chlamydia trachomatis in een huisartsenpraktijk in Amsterdam-Zuidoost, 1996-2000
Open

Onderzoek
02-09-2001
J.E.A.M. van Bergen

Doel.

Inzicht verkrijgen in de incidentie van gonorroe en van infectie met Chlamydia trachomatis (CT-infectie) en in een eventuele toename ervan in een huisartsenpraktijk in Amsterdam.

Opzet.

Beschrijvend.

Methode.

Uit het geautomatiseerd registratiesysteem werden gegevens verkregen over alle geregistreerde episoden van gonorroe (code volgens de ‘International classification of primary care’ (ICPC): Y71 voor mannen en X71 voor vrouwen) en CT-infectie (code Y99 voor mannen en X85 voor vrouwen) in 1996-2000.

Resultaten.

In totaal werd 26 keer de diagnose ‘gonorroe’ gesteld (15 keer bij mannen en 11 keer bij vrouwen) en 79 keer de diagnose ‘CT-infectie’ (21 keer bij mannen en 58 keer bij vrouwen). Het jaarlijkse aantal gevallen van gonorroe nam toe van 4 in 1996 naar 14 in 2000. Het aantal gevallen van CT-infectie nam toe van 7 naar 29 per jaar. De toenamen deden zich bij zowel mannen als vrouwen voor.

Conclusie.

In de praktijkpopulatie van een gezondheidscentrum in een multiculturele wijk in Amsterdam-Zuidoost werd in 1996-2000 een toename van gonorroe en van CT-infecties vastgesteld.