Toch nog genieten van muziek met een cochleair implantaat

Toch nog genieten van muziek met een cochleair implantaat
Renske Theus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1827

Patiënten die op jonge leeftijd ernstig slechthorend zijn geworden en pas later een cochleair implantaat krijgen, genieten van het luisteren naar muziek en beoordelen de kwaliteit van de muziek positief. Dat schrijven Christina Fuller (UMCG) en collega’s in Otology & Neurology (2013; epub 2 juli).

Zij onderzochten een kleine groep patiënten die op vroege leeftijd ernstig slechthorend waren geworden (≤ 6 jaar), maar die pas vanaf hun 16e jaar een cochleair implantaat (CI) kregen. De spraakwaarneming en kwaliteit van leven van deze patiënten verbeteren met een CI, maar over de waarneming van muziek is nog weinig bekend.

De auteurs stuurden aan 37 patiënten 4 vragenlijsten: over de waarneming van muziek, CI-specifieke kwaliteit van leven, sociaal functioneren en het gehoor. Van de 27 respondenten hadden 20 geschikte patiënten alle vragen ingevuld en een audiometrietest voor woordherkenning gedaan.

60% van de deelnemers gaf aan dat ze muziek prettig vonden klinken. De ervaren kwaliteit van muziek werd redelijk positief beoordeeld met een gemiddelde totaalscore van 56 op een schaal van 0-100. Er bestond geen verband tussen de waardering voor muziek en kwaliteit van leven, hoorvermogen en woordherkenning.

De onderzoekers vonden eerder dat patiënten met een CI die op latere leeftijd ernstig slechthorend waren geworden, muziek niet positief waardeerden. Dit verschil zou verklaard kunnen worden door een ander muzikaal referentiekader dat vroege of late slechthorenden opbouwen. Volgens de auteurs ondersteunen de positieve bevindingen in deze kleine onderzoekspopulatie het feit dat vroeg doof geworden patiënten later nog kandidaat zijn voor een CI.

Gerelateerde artikelen

Reacties