Toch lage bloeddrukstreefwaarde voor fitte ouderen?

Onderzoek
Yvo Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9968
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Na ruim 40 jaar onderzoek is er nog altijd controverse over streefwaarden voor de bloeddruk, vooral bij ouderen. Gepropageerde streefwaarden voor de systolische bloeddruk variëren van 120 mmHg bij relatief gezonde ouderen tot 160 mmHg bij kwetsbare of zeer oude patiënten, maar over geen enkele patiëntencategorie bestaat consensus.

Onderzoeksvraag

Dient de systolische bloeddrukstreefwaarde bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico < 120 mmHg of < 140 mmHg te zijn?

Hoe werd dit onderzocht?

In een niet-geblindeerde studie werden ruim 9000 patiënten uit de Verenigde Staten of Puerto Rico, met een systolische bloeddruk tussen de 130 en 180 mmHg, ouder dan 50 jaar en met een verhoogd cardiovasculair risico, gerandomiseerd tussen een systolische bloeddrukstreefwaarde van < 120 of < 140 mmHg. Patiënten met diabetes mellitus of een doorgemaakte beroerte werden uitgesloten.

Belangrijkste resultaten

De gemiddelde systolische bloeddruk in de groepen bedroeg 121 mmHg versus 136 mmHg. Het onderzoek werd na ruim 3 jaar afgebroken vanwege een gunstigere uitkomst in de intensieve-behandelgroep: 25% minder risico op acuut coronair syndroom, beroerte, hartfalen of cardiovasculaire sterfte. De totale sterfte was eveneens een kwart lager in de intensief behandelde groep, die wel meer bijwerkingen had. Het voordeel van een lage streefwaarde was ongeveer stabiel in de meeste subgroepen (man vs. vrouw, jonger of ouder dan 75 jaar, et cetera).

Consequenties voor de praktijk

Net nu het hypertensieveld naar een hogere streefwaarde voor oudere patiënten aan het bewegen was, geeft dit onderzoek weer een krachtig tegengeluid. Het is evenwel niet verstandig nu bij alle ouderen naar 120 mmHg te sprinten. In het onderzoek zaten toch relatief fitte ouderen. Bovendien is de veiligheid en effectiviteit van sterke bloeddrukverlaging, van bijvoorbeeld 160 naar 120 mmHg, nog altijd omstreden. Voor relatief fitte ouderen met een uitgangswaarde tot ongeveer 150 mmHg is 120-125 mmHg, mits goed verdragen, op basis van dit onderzoek wel beter verdedigbaar geworden.

Literatuur
  1. SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015;373:2103-16. Medline

Auteursinformatie

Contact (y.smulders@vumc.nl)

Iedereen naar 120 mmHg?

Gerelateerde artikelen

Reacties