Iedereen naar 120 mmHg?

Commentaar
13-04-2016
Tjerk Wiersma

Er is onzekerheid over de streefwaarde die bij bloeddrukverlaging het beste gehanteerd kan worden. Observationeel onderzoek laat een geleidelijke stijging zien van het risico op cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met een systolische bloeddrukwaarde vanaf 115 mmHg. In vrijwel al het experimentele onderzoek dat aantoont dat bloeddrukverlaging werkt bij patiënten die nog niet bekend zijn met een hartvaatziekte, werd voor de systolische bloeddruk een streefwaarde van 150 mmHg of hoger gehanteerd. Dit is een belangrijke reden dat in de Nederlandse richtlijn en tevens in de NHG-standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ met een streefwaarde van 140 mmHg wordt volstaan.1,2Het recent gepubliceerde artikel over de ‘Systolic blood pressure intervention trial’ (SPRINT) in The New England Journal of Medicine, werpt nieuw licht op de zaak.3

Onderzoeksopzet SPRINT

De onderzoekers includeerden 9361 patiënten van ten minste 50 jaar met een systolische bloeddruk van 130-180 mmHg met een toegenomen cardiovasculair risico. Het laatste was gedefinieerd als de aanwezigheid van een of meer van ...

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?