Time-out-consult bij de behandelkeuze na kankerdiagnose

Nieuws
Manon Suerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6321

Waarom dit onderzoek?

Gezamenlijke besluitvorming maakt het mogelijk om de behandeling bij kanker zo goed mogelijk met de patiënt af te stemmen. Naarmate de behandelingen echter complexer worden, wordt ook de gezamenlijke besluitvorming steeds complexer. Betrokkenheid van de huisarts bij de therapiekeuze zou een bijdrage kunnen leveren aan betere besluitvorming…

Auteursinformatie

Contact M. Suerink (m.suerink@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Manon Suerink ICMJE-formulier
Time-out-consult bij de huisarts?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties