De waarde van een gezamenlijk consult van huisartsen en reumatologen bij patiënten in de eerste lijn

Onderzoek
G.J.C. Schulpen
W.P.M. Vierhout
D.M. van der Heijde
R.B. Landewé
S. van der Linden
R.A.G. Winkens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:447-50
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de effecten van reguliere verwijzing van huisartsen naar de polikliniek Reumatologie met die van gezamenlijke consulten van huisartsen en reumatologen en van het daaropvolgend beleid.

Opzet

Gerandomiseerd.

Methode

In 1999-2000 werden alle reumatologische patiënten die een verwijsindicatie hadden volgens de 17 deelnemende huisartsen in de regio Maastricht, verwezen naar de polikliniek of gezien tijdens een gezamenlijk consult, waarbij 3 huisartsen en 1 reumatoloog in het bijzijn van de patiënt samen tot een beleid kwamen. Overeenstemming over diagnose en diagnostisch en therapeutisch beleid tussen reumatologen en huisartsen werd bepaald door vragenlijsten. De gezondheidstoestand van de patiënten werd bepaald met de ‘EuroQol health- related quality of life questionnaire’ (EuroQol) en hun tevredenheid met vragenlijsten.

Resultaten

Er werden 166 patiënten geïncludeerd: 45 (27) mannen en 121 (73) vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 53,7 jaar (SD: 14). De reumatoloog verschilde van mening over de diagnose met de huisarts bij 64 van de patiënten. Bij overeenstemming over de diagnose bestond er een grotere mate van overeenkomst over het beleid dan bij discrepantie over de diagnose. De reumatoloog gebruikte vaker aanvullende diagnostiek en controleconsulten op de polikliniek (78 en 65) dan bij het gezamenlijk consult (44 en 15). De tevredenheid en de algemene gezondheid verschilden niet tussen de beide patiëntengroepen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Transmurale Zorg, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

G.J.C.Schulpen, arts-onderzoeker; dr.W.P.M.Vierhout en dr.R.A.G. Winkens, huisartsen; mw.prof.dr.D.M.van der Heijde, dr.R.B.Landewé en prof.dr.S.van der Linden, reumatologen.

Contact G.J.C.Schulpen

Ook interessant

Reacties