Tieners met een torticollis

Klinische les
16-05-2019
Fleur Joor, J.L. (Harry) Bron, Melinda M.E.H. Witbreuk en Moyo C. Kruyt

Dames en Heren,

Een scheefstand van de nek (torticollis) kan een uiting zijn van een onderliggende ziekte, maar is een zeldzame bevinding bij tieners. Het is belangrijk om die ziekte tijdig te herkennen en eventueel te behandelen, omdat blijvende afwijkingen kunnen ontstaan. In dit artikel beschrijven wij de ziektegeschiedenissen van 3 tieners, die de typische oorzaken van een torticollis vanuit orthopedisch perspectief illustreren.

Patiënt A, een 17-jarige jongen, bezoekt de polikliniek Kinderorthopedie vanwege progressieve nekpijn. De pijn verergert bij plat liggen en is niet inspanningsafhankelijk. Hij heeft geen gevoelsstoornis of krachtsverlies in de armen gemerkt. Zijn voorgeschiedenis vermeldt een bekkennier, gediagnosticeerd op de leeftijd van 1 jaar, en vesico-ureterale reflux. Vanwege conductief gehoorverlies draagt hij een gehoorapparaat.

Bij lichamelijk onderzoek valt ons op dat patiënt een gedrongen nek heeft en dat de M. trapezius links meer uitgesproken lijkt te zijn. Er is een minimale bewegingsbeperking van de nek, geen evidente verdraaiing en geen drukpijn over de processus spinosi. Bij oriënterend neurologisch onderzoek vinden wij geen afwijkingen. Röntgenfoto’s van de cervicale wervelkolom tonen een halsrib links, blokwervels op het niveau van C4-6 en een cervicale scoliose (figuur 1). De thoracale en lumbale wervelkolom zijn niet afwijkend.

Figuur 1

Klippel-Feil-syndroom

Anterieur-posterieure röntgenopname van de cervicale wervelkolom van patiënt A, waarop een halsrib links, meerdere blokwervels (C4-6) en een cervicale scoliose zichtbaar zijn. ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing