Tien jaar follow-up na operatie wegens colonkanker: na 7 jaar geen sterfte meer door de kanker

Onderzoek
B. Gerdts
M.F. von Meyenfeldt
J. Meijerink
A.P. de Bruine
J.W. Arends
T. Wiggers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:382-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het evalueren van de 10-jaars-follow-up van een cohort van 141 patiënten met coloncarcinoom ter verifiëring van de prognostische waarde van de traditionele tumorgraadmeters.

Opzet

Prospectief descriptief onderzoek.

Plaats

Afdeling Heelkunde van het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Methode

In 1979 werd een databestand opgebouwd waarin de gegevens van 141 opeenvolgende coloncarcinoompatiënten werden opgenomen. De 5- en 10-jaarsoverleving werden bepaald en de waarde van de clinicopathologische stadiëring (afgeleid van de Dukes-classificatie), CEA-expressie, grootte van de tumor, lokalisatie van de tumor en de leeftijd van de patiënt als tumorgraadmeters werd geëvalueerd.

Resultaten

De 5- en 10-jaarsoverleving waren respectievelijk 30,5 en 15,6. Het Dukes-stadium bleek in multipele regressieanalyse de sterkste prognostische factor te zijn voor overleving (p = 0,0004), maar ook centrale-klieraantasting, grootte en vorm van de tumor waren onafhankelijke prognostische graadmeters. Er overleden geen patiënten aan coloncarcinoom na een follow-up-duur van 7 jaar.

Conclusies

De Dukes-classificatie is de beste prognostische factor voor overleving. Klinisch naonderzoek naar metastasen bij behandelde patiënten met een coloncarcinoom kan na 7 jaar gestaakt worden. Alleen poliepsurveillance moet na deze periode nog volgehouden worden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Afd. Heelkunde: mw.B.Gerdts, student-assistent; prof.dr.M.F.von Meyenfeldt, chirurg; J.Meijerink, assistent-geneeskundige.

Afd. Klinische Pathologie: dr.A.P.de Bruïne en prof.dr.J.W.Arends, pathologen.

Dr. Daniel den Hoed Kliniek, afd. Chirurgische Oncologie, Rotterdam.

Dr.T.Wiggers, chirurg.

Contact mw.B.Gerdts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties