Adjuvante radiotherapie bij rectumcarcinoom

Klinische praktijk
L.A. Ravasz
I. van der Tweel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:504-8

Zie ook het artikel op bl. 502.

Na radicale chirurgie recidiveert het rectumcarcinoom doorgaans bij 0-10 van de patiënten met stadium I (stadium A volgens de classificatie van Dukes: intramurale tumor), bij 15-35 met stadium II (Dukes B: extramurale tumoruitbreiding) en bij 30-70 met stadium III (Dukes C: lymfekliermetastasen). Bij ongeveer 75 van deze patiënten ontstaat het recidief in het kleine bekken en gaat het al dan niet gepaard met metastasen op afstand. Bij de resterende 25 worden alleen metastasen op afstand gesignaleerd. Een lokaal recidief is nauwelijks met curatieve intentie te behandelen, ook het bereiken van een goede palliatie is zeer moeilijk. Pijn, neurologische uitvalsverschijnselen, ureterobstructie, ileus en fistelvorming komen vaak voor als gevolg van een lokaal recidief.1-6

Chemotherapie en radiotherapie zijn de algemeen bekende behandelingsmogelijkheden om recidivering tegen te gaan. Toch is de adjuvante behandeling van het rectumcarcinoom nog lang niet geoptimaliseerd. De mogelijkheden zijn radiotherapie vóór…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.L.A.Ravasz, radiotherapeut.

Rijksuniversiteit, Centrum voor Biostatistiek, Utrecht.

Mw.I.van der Tweel, statisticus.

Contact prof. dr.L.A. Ravasz

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties