Lokale tumorcontrole en (ziektevrije) overleving na chirurgie met pre- en intraoperatieve radiotherapie voor primair irresectabel rectumcarcinoom en locoregionaal recidief

Onderzoek
G.H.H. Mannaerts
H. Martijn
H.J.T. Rutten
P.E.J. Hanssens
Th. Wiggers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1460-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventariseren van de resultaten van multimodale behandeling voor primair irresectabel rectumcarcinoom en locoregionaal recidief daarvan.

Opzet

Retrospectief.

Methoden

In de periode 1 februari 1994-31 augustus 1999 waren 43 patiënten met een primair irresectabel rectumcarcinoom (25 mannen en 18 vrouwen; gemiddelde leeftijd: 64 jaar (uitersten: 36-86)) en 53 patiënten met een locoregionaal recidief (33 mannen en 20 vrouwen; gemiddelde leeftijd: 61 jaar (39-82)) behandeld in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en, sinds 1997, in de Daniel den Hoed Kliniek te Rotterdam. Het behandelingsprotocol bestond uit preoperatieve radiotherapie (dosis 50,4 Gy of 30,0 Gy in het geval van herbestraling) en chirurgie met intraoperatieve radiotherapie (dosis 10-17,5 Gy). In 2000 werden gegevens verzameld over de lokale controle en (ziektevrije) overleving; deze werden geanalyseerd met de Kaplan-Meier-methode. Tevens werden patiënten schriftelijk geënquêteerd over de kwaliteit van leven, na mediaan 14 maanden na de operatie (uitersten: 4-60); de respons was 96 (76/79).

Resultaten

Na 3 jaar waren de lokale controle, ziektevrije overleving en overleving bij de primair irresectabele rectumcarcinomen respectievelijk 74, 60 en 55, en bij de locoregionale recidiefrectumcarcinomen respectievelijk 64, 34 en 50. Een radicale tumorresectie had een statistisch significant positieve invloed op lokale controle en ziektevrije overleving in beide groepen en op de overleving in de primair irresectabele patiëntengroep. De met de behandeling samenhangende sterfte was 7 (7/96). Van de geënquêteerde patiënten met een primair irresectabel carcinoom respectievelijk een locoregionaal recidief had 56-63 het werk kunnen hervatten, 53-59 de vorige levensstijl kunnen oppakken, gaf 15-27 radiculaire pijn aan als nieuw symptoom, en meldde 26-46 problemen met lopen, 42-44 problemen met plassen en 59-52 verminderde seksuele activiteit.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven.

Afd. Chirurgie: dr.G.H.H.Mannaerts, assistent-geneeskundige; dr.H.J.T. Rutten, chirurg.

Afd. Radiotherapie: dr.H.Martijn, radiotherapeut.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Daniel den Hoed Kliniek, afd. Radiotherapie, Rotterdam.

P.E.J.Hanssens, radiotherapeut.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgische Oncologie, Groningen.

Prof.dr.Th.Wiggers, chirurg.

Contact dr.H.J.T.Rutten (harmr@iaehv.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties