Prognose bij colorectumcarcinoom in Dukes-stadium B in verband gebracht met moleculair-genetisch aangetoonde micrometastasering in lymfklieren

Onderzoek
G-J. Liefers
A-M. Cleton-Jansen
C.J.H. van de Velde
J. Hermans
J.H.J.M. van Krieken
C.J. Cornelisse
R.A.E.M. Tollenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:739-42
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de prognostische waarde van de aanwezigheid van micrometastasen in lymfklieren van patiënten met een colorectumcarcinoom in Dukes-stadium B.

Opzet

Moleculair-genetisch weefselonderzoek en follow-uponderzoek bij geopereerde patiënten.

Methode

Met behulp van de ‘reverse transcriptase’-polymerasekettingreactie (RT-PCR) werd in het Leids Universitair Medisch Centrum in 192 lymfklieren van 26 patiënten de aanwezigheid van carcino-embryonaal antigeen (CEA) bepaald. Tegen de achtergrond van lymfklieren van patiënten met andere aandoeningen dan een colorectale maligniteit werd een positieve reactie in ≥ 1 klier(en) als bewijs voor occulte metastasen beschouwd. Er werden 5-jaarsfollow-upgegevens verkregen van alle patiënten. De kankerspecifieke en de totale overleving van patiënten met en zonder micrometastasen werden vergeleken.

Resultaten

Micrometastasen kwamen voor bij 14 van de 26 patiënten (54). De kankerspecifieke overleving in deze groep was 50 in tegenstelling tot 91 in de groep patiënten zonder micrometastasen (p = 0,02). Beide groepen waren vergelijkbaar met betrekking tot leeftijd, geslacht, tumorstadium, histologische differentiatiegraad, tumorlokalisatie en tumordiameter.

Conclusie

De identificatie van occulte metastasen in lymfklieren van patiënten geopereerd wegens een colorectale maligniteit is een bruikbaar prognostisch hulpmiddel. De op deze manier te classificeren hoogrisicopatiënten hebben mogelijk baat bij adjuvante therapie.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Heelkunde: G-J.Liefers, assistent-geneeskundige; prof.dr.C.J.H. van de Velde en dr.R.A.E.M.Tollenaar, chirurgen.

Afd. Pathologie: mw.dr.A-M.Cleton-Jansen en prof.dr.C.J.Cornelisse, biologen; dr.J.H.J.M.van Krieken, patholoog.

Afd. Medische Statistiek: dr.J.Hermans, statisticus.

Contact dr.R.A.E.M.Tollenaar

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties