Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1533-6

Vergadering gehouden op 31 oktober 1997 te Utrecht

A.Hennipman (Utrecht), Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie 1997

Op 31 oktober 1997 werd in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) gehouden. Er werden circa 100 deelnemers geteld.

Tijdens de vergadering werden de twee Zeneca/NVCO Travel Awards uitgereikt. B.C.Vrouenraets uit het Antoni van Leeuwenhoekhuis/Nederlands Kanker Instituut, thans werkzaam in het Lucas Ziekenhuis Amsterdam, kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar toxiciteit en morbiditeit van geïsoleerde perfusies van extremiteiten. Hij zal dit jaar het congres van de Society of Surgical Oncology in San Diego…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, p/a Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Dr.E.J.Th.Rutgers, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties