Tien jaar ervaring met de chirurgische behandeling van ventriculaire tachycardieën na het acute myocardinfarct

Onderzoek
J.J.A.M. Defauw
N.M. van Hemel
F.E.E. Vermeulen
J.H. Kingma
J.J.M. Langemeyer
J.M.T. de Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1364-9
Abstract

Samenvatting

Van 1980 tot en met 1988 werd bij 121 patiënten met medicamenteus onbehandelbare ventriculaire tachycardieën (VT's) na het myocardinfarct ‘gerichte ritmechirurgie’ uitgevoerd. De aanvankelijk hoge ziekenhuissterfte van 26 (18 van de 69 patiënten) daalde sedert 1986 tot 1,9 (1 van de 52 patiënten). De 3-jaars actuariële overleving van de sedert 1986 geopereerde patiënten bedraagt 90. Ook het resultaat van de chirurgische behandeling van VT is na 1985 duidelijk verbeterd: 86 van de sindsdien geopereerde patiënten heeft zonder antiarrhythmica geen nieuwe aanvallen van VT of ventrikelfibrilleren gehad of is plotseling overleden. De restfunctie van de linker ventrikel blijkt van betekenis te zijn voor de kans op overleving. Dit geldt niet voor het interval tussen het laatste myocardinfarct en het tijdstip van of de methode van operatie.

Ritmechirurgie heeft een belangrijke plaats verworven in de behandeling van VT na het myocardinfarct; een voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van voldoende restfunctie van de linker ventrikel.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Afd. Cardiopulmonale Chirurgie: J.J.A.M.Defauw en F.E.E.Vermeulen, cardiopulmonale chirurgen.

Afd. Cardiologie: dr.N.M.van Hemel en dr.J.H.Kingma, cardiologen.

Afd. Anesthesiologie: dr.J.J.M.Langemeyer, anesthesioloog.

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en Academisch Medisch Centrum, afd. Experimentele Cardiologie, Amsterdam.

Dr.ir.J.M.T.de Bakker, fysicus.

Contact dr.N.M.van Hemel

Ook interessant

Reacties