Radiofrequentiekatheterablatie bij patiënten met tachycardieën vanuit de atrioventriculaire knoop even goed als ritmechirurgie, maar minder belastend

Onderzoek
G.P. Kimman
N.M. van Hemel
E.R. Jessurun
P.F.H.M. van Dessel
J.J.A.M.T. Defauw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2525-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de langetermijnresultaten van chirurgische modificatie en radiofrequentie(RF)-kathetermodificatie van de atrioventriculaire knoop (AV-knoop), ter behandeling van recidiverende atrioventriculaire nodale cirkeltachycardieen (AVNRT).

Opzet

Retrospectief beschrijvend.

Plaats

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Methode

In de periode 1988-1992 ondergingen 26 patiënten een chirurgische behandeling en in 1991-1996 120 patiënten een RF-kathetermodificatie van de AV-knoop voor recidiverende AVNRT. De follow-up hierna was tenminste 1 jaar.

Resultaten

Het onmiddellijke succes van chirurgie was 96 en van RF-katheterablatie 92. Een recidief-AVNRT trad op bij respectievelijk 12 en 17, het uiteindelijke succes (na herbehandeling) was 100 en 98. Bij 3 patiënten (3) in de RF-katheterablatiegroep ontstond een tweede- of derdegraads-AV-blok, waarvoor een implantatie van een pacemaker noodzakelijk was. In de chirurgische groep werd geen derdegraads-AV-blok gezien. De gemiddelde follow-up was 53 maanden in de chirurgische groep en 28 maanden in de RF-katheterablatiegroep. Beide procedures gingen gepaard met andere supraventriculaire tachycardieën, namelijk 27 in de chirurgische groep en 11 in de RF-katheterablatiegroep.

Conclusie

RF-katheterablatie ter behandeling van AVNRT had initiële en langetermijnresultaten die vergelijkbaar zijn met die van ritmechirurgie. Omdat katheterbehandeling aanzienlijk minder belastend is dan ritmechirurgie, is RF-katheterablatie thans de geschiktste methode ter behandeling van deze ritmestoornis.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie en Thoraxchirurgie, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

G.P.Kimman en P.F.H.M.van Dessel, assistent-geneeskundigen; prof. dr.N.M.van Hemel en E.R.Jessurun, cardiologen; J.J.A.M.T.Defauw, thoraxchirurg.

Contact prof.dr.N.M.van Hemel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties