Nieuwe ontwikkelingen in de chirurgische behandeling van supraventriculaire ritmestoornissen

Klinische praktijk
N.M. van Hemel
J.J.A.M. Defauw
F.E.E. Vermeulen
J.H. Kingma
J.M.T. de Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1210-5

Hoewel in de afgelopen jaren meer inzicht in de oorzaak en mechanismen van hartritmestoornissen is verkregen, is de medicamenteuze behandeling ervan nog altijd een kwestie van ervaring. Daardoor kan ondanks een uitgebreid arsenaal van anti-aritmische geneesmiddelen de medicamenteuze behandeling tekortschieten. Bij ongeveer 20 van de patiënten met hartritmestoornissen moet door bijwerkingen van een werkzaam geneesmiddel met de behandeling gestopt worden. Ook de combinatie van pacemakers en geneesmiddelen ter behandeling van tachycardie kent haar specifieke problemen. Chirurgische therapie gericht op het uitschakelen van de bron van hartritmestoornissen kan dan een welkom alternatief zijn.

De laatste tijd zijn de mogelijkheden van chirurgische behandeling van hartritmestoornissen ofwel zogenaamde ritmechirurgie verder ontwikkeld.1-4 Uitbreiding van kennis en betere methoden van de pre- en peroperatieve kartering (‘mapping’) van de gemeten elektrische activiteit tijdens ritmestoornissen, en nieuwe chirurgische technieken liggen hieraan ten grondslag. Omdat een overzicht van de indicaties voor ritmechirurgie en de resultaten ervan onmisbaar…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Dr.N.M.van Hemel en dr.J.H.Kingma, cardiologen; J.J.A.M.Defauw en F.E.E.EVermeulen, cardiopulmonale chirurgen.

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en Academisch Medisch Centrum, afd. Experimentele Cardiologie, Amsterdam.

Dr.ir.J.M.T.de Bakker.

Contact dr.N.M.van Hemel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties