Tibolon en risico op baarmoederslijmvlieskanker

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1232-3
Download PDF

Uit een studie die recent in The Lancet is verschenen (2005;365:1543-51), blijkt dat het risico van baarmoederslijmvlieskanker is verhoogd bij gebruik van alleen een oestrogeen en bij gebruik van het hormoon tibolon, de werkzame stof van Livial. Dit laatste is volgens het College ter beoordeling van geneesmiddelen een nieuwe bevinding die een reden tot zorg is. Het college zal daarom op korte termijn met nadere informatie komen over de zo nodig te nemen maatregelen. Zij zal dit doen in overleg met de geneesmiddelenautoriteiten van de andere EU-lidstaten waar Livial geregistreerd is (www.cbg-med.nl).

Het betreft nieuwe resultaten van een al beschreven groot Brits onderzoek, de ‘Million women study’. In het onderzoek is het risico van het gebruik van hormoonsuppletietherapie (HST) bestaande uit uitsluitend een oestrogeen, oestrogeen gecombineerd met progestageen en tibolon vergeleken ten opzichte van geen gebruik. De resultaten tonen dat het risico van baarmoederslijmvlieskanker is verhoogd bij gebruik van alleen een oestrogeen en bij gebruik van tibolon. Dit verhoogde risico hangt samen met de duur van gebruik: het risico wordt groter naarmate het middel langer wordt gebruikt. Bij gebruik van oestrogenen in combinatie met een progestageen is het risico niet verhoogd.

Dat het gebruik van alleen een oestrogeen kan leiden tot een verhoogd risico van baarmoederslijmvlieskanker was reeds bekend uit eerdere onderzoeken. Daarom dienen vrouwen met een baarmoeder een oestrogeenbehandeling te combineren met een progestageen. Dat een behandeling met tibolon leidt tot een verhoogd risico van baarmoederslijmvlieskanker, is echter nieuw. Livial is in Nederland alleen geregistreerd voor de behandeling van vrouwen met overgangsklachten.

In de productinformatie en de bijsluiter van Livial wordt wel melding gemaakt van vermoedens van abnormale groei van het baarmoederslijmvlies of een kwaadaardig gezwel van het baarmoederslijmvlies bij Livial-gebruiksters, maar er was tot op heden geen verband aangetoond met het middel zelf. Fabrikant Organon is in 2002 een groot onderzoek gestart waarin mogelijke bijwerkingen op het baarmoederslijmvlies ten gevolge van Livial-gebruik nader onderzocht worden. De resultaten van dat onderzoek komen eind 2005 beschikbaar. Het CBG wijst gebruiksters en artsen op de huidige productinformatie van alle HST-producten waarin geadviseerd wordt de behandeling zo kort mogelijk te houden bij een zo laag mogelijke dosering.

Gerelateerde artikelen

Reacties