Hormoonsuppletietherapie in de peri- en postmenopauzale periode: bij meer dan de helft van de vrouwen langer dan een jaar

Onderzoek
H. Tobi
P.B. van den Berg
J.R.B.J. Brouwers
L.T.W. de Jong-van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1853-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het in kaart brengen van het gebruik van hormoonsuppletietherapie (HST) en orale anticonceptiva (OAC) door vrouwen in de leeftijd van 45-69 jaar in 2002.

Opzet

Descriptief.

Methode

Uit de apotheekgegevensbevattende Interactiedatabank van Noord-Nederland werden medicatiegegevens gehaald van 42.032 vrouwen in de leeftijdscategorie 45-69 op 31 december 2002. Voor vrouwen die tenminste één recept voor HST of OAC hadden ingediend in 2002, werden de gebruiksduur en het soort preparaat nader bekeken.

Resultaten

OAC werden gebruikt door 11,3 van de 50-54-jarigen en door 1,8 door de 55-59-jarigen. Afhankelijk van de leeftijdscategorie gebruikte 6,0 tot 11,7 van de vrouwen HST. Van deze gebruiksters (n = 3885) gebruikte 28,6 een oestrogeen-progestageenpreparaat. Een gebruiksduur van langer dan 1 jaar kwam voor bij 62,3 van de 45-49-jarigen tot 82,6 van de 55-59-jarigen. Met name preparaten met alleen oestrogenen waren langere tijd gebruikt: 43,4 gebruikte deze meer dan 5 jaar.

Conclusie

Van de 45-69-jarige vrouwen die HST gebruikten, deed meer dan de helft dat langer dan een jaar.

Auteursinformatie

Groningen University Institute for Drug Exploration, afd. Sociale Farmacie, Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Mw.dr.H.Tobi, methodoloog en biostatisticus; P.B.van den Berg, apotheker; prof.dr.J.R.B.J.Brouwers, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (tevens: Ziekenhuis de Tjongersschans, afd. Ziekenhuisfarmacie, Heerenveen, en Medisch Centrum Leeuwarden, locatie Zuid, afd. Ziekenhuisfarmacie, Leeuwarden); mw.prof.dr.L.T.W.de Jong- van den Berg, apotheker en epidemioloog.

(jongltw@farm.rug.nl).

Contact mw.prof.dr.L.T.W.de Jong-van den Berg (jongltw@farm.rug.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties