Thuis bevallen of in het ziekenhuis?

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2698

In een transversaal onderzoek vonden Anthony et al. dat primiparae minder vaak thuis bevallen dan vrouwen die reeds enkele malen zwanger zijn geweest. Ook bevallen zwangeren die jonger zijn dan 25 jaar liever in het ziekenhuis dan thuis. Het aantal geplande thuisbevallingen was bij Nederlandse vrouwen groter dan bij allochtone…

Ook interessant

Reacties