Therapietrouw bij osteoporosemedicatie is zeer matig

Nieuws
M.C. Zillikens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1040

Therapietrouw bij chronisch zieken is na 1 jaar gemiddeld 50. Er is weinig onderzoek gedaan naar therapietrouw bij osteoporose en het effect hiervan op de fractuurincidentie. In een retrospectieve cohortstudie hebben Solomon et al. gebruikgemaakt van gegevens van apotheken van het Amerikaanse Medicare om therapietrouw en voorspellers hiervan te onderzoeken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties