Fractuurpreventie bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose door een jaarlijks infuus met zoledroninezuur

Opinie
P.P.M.M. Geusens
W.F. Lems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1445-8
Abstract

In The New England Journal of Medicine (NEJM) van 3 mei 2007 werden de resultaten gepresenteerd van een grootschalige gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie naar het antifractuureffect van een jaarlijkse intraveneuze toediening van het bisfosfonaat zoledroninezuur gedurende 3 jaar bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose. De resultaten van deze ‘Health outcomes and reduced incidence with zoledronic acid once yearly’(HORIZON)-studie1 zijn belangrijk: er werd een statistisch significante en klinisch relevante vermindering vastgesteld van het optreden van wervel-, niet-wervel- en heupfracturen.

Bisfosfonaten zijn de eerste medicamenten waarvan werd vastgesteld dat ze de kans op fracturen verminderen bij goed geselecteerde patiënten met een verhoogde kans op fracturen, zoals postmenopauzale vrouwen met een wervelfractuur of een lage botmineraaldichtheid (BMD). Een antifractuureffect werd reeds voorheen aangetoond met de bisfosfonaten alendroninezuur,2-4 risedroninezuur5-7 en ibandroninezuur,8 9 alsmede met raloxifeen,10 strontiumranelaat11 12 en dagelijkse injecties van teriparatide (recombinant humaan parathyroïdhormoon (rhPTH) 1-34)…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde/Reumatologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

VU Medisch Centrum, afd. Reumatologie, Amsterdam.

Hr.dr.W.F.Lems, reumatoloog (tevens: Jan van Breemen Instituut, Amsterdam).

Contact Hr.prof.dr.P.P.M.M.Geusens, reumatoloog (piet.geusens@scarlet.be)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties