Onvoldoende therapietrouw bij ziekte van Parkinson
Open

Stand van zaken
19-05-2011
Marjolein B. Aerts, Martijn van der Eijk, Kees Kramers en Bastiaan R. Bloem
  • Therapietrouw bij inname van medicatie is doorgaans gebrekkig, zeker bij patiënten met complexe polyfarmacie. Dit generieke probleem wordt in dit artikel beschreven voor de ziekte van Parkinson (ZvP).

  • Men zou kunnen denken dat patiënten met de ZvP een relatief goede therapietrouw hebben, omdat het overslaan van een dosering vaak direct tot toename van de ziekteverschijnselen leidt. Onderzoek laat echter zien dat ook bij deze populatie sprake is van een matige therapietrouw.

  • Gebrekkige therapietrouw is bij de ZvP ongewenst omdat continuïteit bij de inname van de medicatie essentieel is voor het bereiken van een optimaal behandeleffect.

  • Mogelijkheden om de therapietrouw te verbeteren zijn farmacotherapeutische aanpassingen en gedragsinterventies. Moderne communicatiemiddelen (sms-alerts) en intelligente medicijndoosjes kunnen een bijdrage leveren, maar de meerwaarde van dergelijke interventies is nog niet wetenschappelijk onderzocht.