Kortdurende gespecialiseerde revalidatie van Parkinson-patiënten stelt verpleeghuisopname uit

Onderzoek
T. (Elien) Steendam-Oldekamp
A.W.F. (Wijnand) Rutgers
Erik Buskens
Teus van Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4776
Abstract

Samenvatting

Doel

De effectiviteit onderzoeken van de ‘Groninger Parkinson-short-stay’(GPSS)-behandeling, een kortdurende en intensieve klinische interventie, op het uitstellen van een definitieve verpleeghuisopname van patiënten met de ziekte van Parkinson.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

We includeerden 65 Parkinson-patiënten, van wie 39 mannen en 26 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar (uitersten: 43-88) die in 2009 gedurende 6 weken waren opgenomen op de GPSS-afdeling van verpleeghuis Maartenshof te Groningen. De primaire uitkomstmaat was het aantal patiënten dat na ontslag in staat was om thuis te wonen. De secundaire uitkomstmaten waren de wijzigingen in de medicatie, de verandering van cognitieve prestaties en de duur van het verblijf thuis.

Resultaten

Na behandeling op de GPSS-afdeling konden 49 patiënten terug naar huis. De patiënten met een ‘Mini-mental state examination’(MMSE)-score

Conclusie

Behandeling op de GPSS-afdeling stelt definitieve verpleeghuisopname uit. Een belangrijk instrument hierbij is de optimalisatie van de medicatie voor motorisch, gedragsmatig en cognitief functioneren. Deze behandeling zou veel breder moeten worden ingezet bij patiënten in de eindstadia van de ziekte van Parkinson.

Auteursinformatie

UMCG, Groningen.

Afd. Neurologie: drs. T. Steendam-Oldekamp, bewegingswetenschapper en physician assistant in opleiding; dr. T. van Laar, neuroloog (tevens: Maartenshof, Groningen).

Afd. Beleid/Healthy Ageing: prof.dr. E. Buskens, klinisch epidemioloog.

Martini Ziekenhuis, afd. Neurologie, Groningen

Drs. A.W.F. Rutgers, neuroloog.

Contact drs. T. Steendam-Oldekamp (t.steendam@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar A.W.F. Rutgers werkzaam is, ontving een vergoeding voor consultancy van verpleeghuis Maartenshof. Het instituut waar E. Buskens werkzaam is, ontving onderzoekssubsidies voor projecten niet gerelateerd aan dit artikel van ZonMw en Center for Translational Molecular Medicine, vergoedingen voor reiskosten en congresdeelname van ZonMw, Regieraad en KNAW, en reiskostenvergoeding van EU JPI WG Health and Performance en van EU EIP workshop innovation. T. van Laar ontving een subsidie voor onderzoek naar het Parkinson-network in relatie tot eerstelijnsgeneeskunde (huisartsen) van ZonMw en een vergoeding voor het geven van 2 onderwijspresentaties gesponsord door Novartis. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 23 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
T. (Elien) Steendam-Oldekamp ICMJE-formulier
A.W.F. (Wijnand) Rutgers ICMJE-formulier
Erik Buskens ICMJE-formulier
Teus van Laar ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties