Welke biomarkers zijn geschikt?

Testen op alcoholgebruik in de zwangerschap

Klinische praktijk
Sophie Wassenaar
Barbara J. Sibbles
A.J. (Tom) Schneider
Ab A. Aaldriks
Birgit C.P. Koch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D195
Abstract

Dames en Heren,

Intra-uteriene blootstelling aan alcohol is de meest voorkomende oorzaak van verstandelijke beperking, en is bovendien een vermijdbare oorzaak. Hoewel alleen abstinentie de schadelijke effecten op een foetus kan voorkomen, blijken veel zwangere vrouwen toch alcohol te drinken (zie het informatiekader ‘Zwangeren testen op alcoholgebruik?’). Sommige zelfs zo veel dat hun kinderen op latere leeftijd nog de gevolgen ondervinden.

Met de juiste biomarkers kan alcoholgebruik bij zwangere vrouwen worden gedetecteerd. Voor zwangere vrouwen die overmatig of frequent alcohol gebruiken en voor hun kinderen kan adequate zorg worden georganiseerd, zowel tijdens als na de zwangerschap. In deze klinische les beschrijven wij 2 casussen aan de hand waarvan wij het belang van goede biomarkers voor alcoholgebruik illustreren.

Patiënt A, een circa 30-jarige zwangere vrouw (gravida 2, para 0), wordt in de verslavingszorg begeleid vanwege een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en alcohol- en benzodiazepineafhankelijkheid. Bij een amenorroeduur van 10 weken dreigt zij onder invloed…

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Apotheek: S. Wassenaar, MSc, aios ziekenhuisfarmacie; dr. B.C.P. Koch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Afd. Kindergeneeskunde-Sophia Kinderziekenhuis: drs. B.J. Sibbles, kinderarts.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: drs. A.J. Schneider, gynaecoloog.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Psychiatrie en Medische Psychologie, Delft.

Dr. A.A. Aaldriks, psychiater.

Contact dr. B. Koch (b.koch@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: de realisatie van de meconiumassay is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Coolsingel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sophie Wassenaar ICMJE-formulier
Barbara J. Sibbles ICMJE-formulier
A.J. (Tom) Schneider ICMJE-formulier
Ab A. Aaldriks ICMJE-formulier
Birgit C.P. Koch ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties