Diagnostiek van foetale alcoholspectrumstoornissen

Klinische praktijk
Hester van Wieringen
Tom G.W. Letteboer
Rob Rodrigues Pereira
Sanne de Ruiter
Walter A.F. Balemans
Dick Lindhout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A331
Abstract

Samenvatting

  • Prenatale blootstelling aan alcohol kan bij het kind leiden tot verminderde groei, congenitale afwijkingen en specifieke faciale kenmerken, maar vooral tot achterstand van de mentale ontwikkeling en gedragsproblemen, te scharen onder de noemer foetale alcoholspectrumstoornissen (‘fetal alcohol spectrum disorders’, (FASD’s)).

  • Een aanzienlijk aantal zwangeren in Nederland gebruikt alcohol, maar de prevalentie van FASD in ons land is onbekend.

  • Herhaalde en hoge piekconcentraties van alcohol in het bloed, bijvoorbeeld bij ‘binge drinking’ van de moeder, leiden tot ernstigere afwijkingen; een veilige ondergrens van alcoholgebruik voor zwangeren is niet te definiëren.

  • In 2007 en 2008 rapporteerden Nederlandse kinderartsen 56 kinderen met FASD, merendeels adoptie- en pleegkinderen. Mogelijk is er sprake van onderdiagnostiek.

  • Gebruikmaking van internationale richtlijnen voor diagnostiek door de medische beroepsgroep kan de signalering verbeteren.

  • De richtlijn van de Canadian Public Health Agency geeft een bruikbare en algemeen aanvaarde indeling, met strikte afkappunten waardoor overdiagnostiek wordt vermeden; er dient altijd aandacht te worden besteed aan de brede differentaaldiagnose.

Auteursinformatie

St. Antoniusziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nieuwegein.

Drs. H. van Wieringen, kinderarts, dr. W.A.F. Balemans, kinderarts-pulmonoloog en drs. S. de Ruiter, co-assistent.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Genetica, Utrecht.

Drs. T.G.W. Letteboer en prof.dr. D. Lindhout, klinisch genetici.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

Drs. R. Rodrigues Pereira, kinderarts.

Contact drs H. van Wieringen (hvwieringen@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 maart 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties