Diagnostiek van foetale alcoholspectrumstoornissen
Open

Stand van zaken
20-08-2010
Hester van Wieringen, Tom G.W. Letteboer, Rob Rodrigues Pereira, Sanne de Ruiter, Walter A.F. Balemans en Dick Lindhout

Samenvatting

  • Prenatale blootstelling aan alcohol kan bij het kind leiden tot verminderde groei, congenitale afwijkingen en specifieke faciale kenmerken, maar vooral tot achterstand van de mentale ontwikkeling en gedragsproblemen, te scharen onder de noemer foetale alcoholspectrumstoornissen (‘fetal alcohol spectrum disorders’, (FASD’s)).

  • Een aanzienlijk aantal zwangeren in Nederland gebruikt alcohol, maar de prevalentie van FASD in ons land is onbekend.

  • Herhaalde en hoge piekconcentraties van alcohol in het bloed, bijvoorbeeld bij ‘binge drinking’ van de moeder, leiden tot ernstigere afwijkingen; een veilige ondergrens van alcoholgebruik voor zwangeren is niet te definiëren.

  • In 2007 en 2008 rapporteerden Nederlandse kinderartsen 56 kinderen met FASD, merendeels adoptie- en pleegkinderen. Mogelijk is er sprake van onderdiagnostiek.

  • Gebruikmaking van internationale richtlijnen voor diagnostiek door de medische beroepsgroep kan de signalering verbeteren.

  • De richtlijn van de Canadian Public Health Agency geeft een bruikbare en algemeen aanvaarde indeling, met strikte afkappunten waardoor overdiagnostiek wordt vermeden; er dient altijd aandacht te worden besteed aan de brede differentaaldiagnose.