Foetaal alcoholsyndroom: een miskende oorzaak van verstandelijke handicap en probleemgedrag in Nederland

Klinische praktijk
I.D.C. van Balkom
W.B. Gunning
R.C.M. Hennekam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:592-5

Het potentiële teratogene effect van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap werd al langere tijd vermoed, voordat in 1973 Jones en Smith voor het eerst de term ‘fetal alcohol syndrome’ gebruikten.‘ Het foetaal alcoholsyndroom (FAS) wordt beschouwd als de ernstigste manifestatie van het teratogene effect van alcohol; het omvat onder andere pre- en postnatale groeiachterstand, een lichte tot matige verstandelijke handicap, microcefalie, karakteristieke gelaatskenmerken, overbeweeglijkheid en aandachtsproblemen. Wanneer slechts enkele kenmerken aanwezig zijn, wordt gesproken van foetale alcoholeffecten (FAE).2-4 Wanneer men Nederlandse cijfers aangaande de prevalentie van FAS – 1:131.662 geboorten (Eurocat 1981-1991) – vergelijkt met de in andere landen berekende prevalentiecijfers, die variëren van 1:450 tot 1:1330, krijgt men de indruk dat in Nederland sprake is van onderdetectie.5 Oorzaken hiervan kunnen zijn dat de kenmerken onvoldoende herkend worden of dat de arts eventueel alcoholgebruik door zwangere vrouwen moeilijk bespreekbaar vindt. Bovendien worden de ontwikkelingsachterstand en de gedragsproblemen vaak pas…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.I.D.C.van Balkom, psychiater (tevens: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Antropogenetica, Amsterdam); dr.W.B.Gunning, zenuwarts.

Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Antropogenetica, Amsterdam.

Contact Dr.R.C.M.Hennekam, klinisch geneticus-kinderarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties