Terugplaatsing van slechts één embryo bij in-vitrofertilisatie

Klinische praktijk
N.S. Macklon
B.C.J.M. Fauser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1301-4
Abstract

Samenvatting

- In een poging om hoge zwangerschapskansen per IVF-cyclus te verkrijgen, wordt ovariumstimulatie toegepast, waarbij meerdere embryo's worden gegenereerd. De beste embryo's worden geplaatst in de uterus en de rest wordt ingevroren voor eventueel gebruik in latere cycli.

- Ondanks een reductie in het aantal te plaatsen embryo's, is meer dan de helft van de kinderen geboren na IVF afkomstig van een meerlingzwangerschap. De daaraan gerelateerde morbiditeit en kosten hebben geresulteerd in een toenemende aandacht voor de plaatsing van één embryo.

- Nieuwe technieken, zoals de genetische preïmplantatiescreening op aneuploïdie, maken het mogelijk om het embryo beter te selecteren met optimale kansen voor de geboorte van een gezond kind. Toepassing van lichtere stimulatie kan de morbiditeit en kosten gerelateerd aan IVF wellicht verder reduceren. Een betere cryopreservatietechniek moet het mogelijk maken om de kans op zwangerschap met overtollige embryo's te vergroten.

- De definitie van IVF-succes dient te worden veranderd van aantal geboren kinderen per IVF-cyclus naar aantal geboren kinderen na eenlingzwangerschappen per gestarte IVF-behandeling.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.N.S.Macklon en prof.dr.B.C.J.M.Fauser, gynaecologen.

(b.fauser@erasmusmc.nl).

Contact prof.dr.B.C.J.M.Fauser (b.fauser@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties