Publicatie van de resultaten van alle Nederlandse centra voor in-vitrofertilisatie: een belangrijke stap naar verbetering van de doelmatigheid van de behandeling

Opinie
B.C.J.M. Fauser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2335-8
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2339, 2358 en 2363.

Het is een goede zaak dat landelijke resultaten van gecompliceerde medische behandelingen, zoals in-vitrofertilisatie (IVF), in de wetenschappelijke literatuur worden gepubliceerd, zoals elders in dit tijdschriftnummer.1 Dat gebeurt nog veel te weinig. Het is de verdienste van Kremer dat de 13 vergunninghoudende centra voor IVF hun gegevens ter beschikking hebben gesteld. Hij heeft met zijn medeauteurs vervolgens de verkregen data gerangschikt en hij maakt ze ook reeds enkele jaren openbaar via de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (www.nvog.nl). Deze openheid is goed voor het vertrouwen dat de politiek, de zorgverzekeraars en, niet in de laatste plaats, de patiënt stellen in de fertiliteitsgeneeskunde als geheel en IVF in het bijzonder. Er is heel veel gebeurd sinds de geboorte van het eerste Nederlandse IVF-kind in 1983 in het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam.

evaluatie van de

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Contact Prof.dr.B.C.J.M.Fauser, gynaecoloog (fauser@gyna.azr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties