Terug naar de SEH met een pijnlijke enkel

Wat is de diagnose?
Pim W. van Egmond
Hendrik J.M. van de Rest
Peter A. Nolte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7388
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 31-jarige vrouw bezocht de Spoedeisende Hulp vanwege een pijnlijke, niet te belasten enkel rechts. Zij was 2 dagen eerder achterover van een paard gevallen en onder het dier terechtgekomen. Op de dag van de val was zij onderzocht op de Spoedeisende Hulp, waar na lichamelijk onderzoek en aanvullende röntgenfoto’s de diagnose ‘enkeldistorsie’ was gesteld. Bij lichamelijk onderzoek 2 dagen na de val vonden wij een forse zwelling en hematoom aan de laterale zijde van de rechter enkel en over de voetrug. Er was lateraal drukpijn met het punctum maximum 1 cm onder de malleolus. Wij maakten een anteroposterieure en een laterale röntgenopname van de enkel. Op de laterale opname was een ‘V-sign’ te zien; dit is pathognomonisch voor een fractuur van de processus lateralis van de talus (figuur). Bij CT-onderzoek bleek het te gaan om een communitieve fractuur. Wij behandelden patiënte conservatief middels gipsimmobilisatie van het onderbeen: 4 weken onbelast waarna nog 2 weken onderbeensloopgips. Fracturen van de processus lateralis van de talus worden bij meer dan een kwart van de patiënten in eerste instantie gemist. Het traumamechanisme en het klinisch beeld kunnen veel lijken op een enkeldistorsie. De behandeling en classificatie hangt af van de communitie van het fragment en of de fractuur door het talofibulaire en/of subtalaire gewricht loopt.

Figuur 1

Diagnose

Fractuur van processus lateralis van de talus, ook wel ‘snowboardersfractuur’.

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp.

Afd. Orthopedie: drs. P.W. van Egmond, aios orthopedie; dr. P.A Nolte, orthopedisch chirurg.

Afd. Radiologie: drs. H.J.M. van de Rest, radioloog.

Contact drs. P.W. van Egmond (pvanegmond@spaarneziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Pim W. van Egmond ICMJE-formulier
Hendrik J.M. van de Rest ICMJE-formulier
Peter A. Nolte ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties