Een kickbokser met een pijnlijke pols

Wat is de diagnose?
Georges Vles
Najat Tajaate
Antoinette Stolwijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5777
Abstract

Casus

Een 32-jarige kickbokser bezocht de SEH met een pijnlijke rechter pols na een verkeerde slag op een stootkussen. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij dat de pols enigszins gesupineerd en versmald was vergeleken met de contralaterale zijde. Ook was er ter plaatse van de processus styloideus ulnae een delle zichtbaar (figuur a). Röntgenfoto’s toonden geen fractuur, maar wel een dislocatie van de ulna naar volair ter hoogte van het distale radio-ulnaire gewricht (figuur b). De pols kon succesvol gereponeerd worden door tractie en pronatie van de onderarm met gelijktijdige pressie op het caput ulnae naar dorsaal. Hierna volgde gipsimmobilisatie gedurende…

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, Heerlen.

Afd. Orthopedie en Traumatologie: dr. G. Vles, aios orthopedische chirurgie.

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. N. Tajaate, arts in opleiding tot SEH-arts.

Afd. Plastische Chirurgie: drs. A. Stolwijk, aios plastische chirurgie.

Contact drs. N. Tajaate (n.tajaate@alumni.maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Georges Vles ICMJE-formulier
Najat Tajaate ICMJE-formulier
Antoinette Stolwijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Bij het beoordelen van een laterale polsfoto is het belangrijk te kijken naar de processus styloideus van de ulna. Deze wijst namelijk altijd naar de dorsale zijde van het os triquetrum, ook bij een niet perfect lateraal ingeschoten foto. 

Douwe Rijpsma, SEH-arts Rijnstate

Jeroen
van Uchelen

Bij deze nog twee toevoegingen op deze leuke casus.

Op de laterale opname: moet het os pisiforme over de distale pool van het scaphoid projecteren.

 

In het artikel wordt niet genoemd wat voor een gipsimmobilisatie heeft plaatsgevonden, maar bij een dergelijk letsel (lesie van dorsale radio ulnaire ligament onderdeel van het tfcc) is een gips voor de elleboog gebruikelijk, zodat pro-en supinatie niet mogelijk is.

 

Jeroen van Uchelen

Handchirurg , Isalaklinieken-Zwolle