Terbinafineresistentie als verklaring voor therapiefalen bij tinea corporis

Tinea op de arm van een patiënt.
Jochem B. Buil
Inge M.G.J. Bronckers
Rieke J.B. Driessen
Thuc Do Nguyen Dan
Willem J.G. Melchers
Paul E. Verweij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5009
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Tinea corporis (ringworm) is een schimmelinfectie van de huid op een locatie anders dan de voet, hand, baard- of liesstreek, die wordt veroorzaakt door dermatofyten. Voor de meeste vormen van tinea corporis voldoet topicale behandeling. Bij ernstigere gevallen of als de topicale therapie onvoldoende resultaat heeft, wordt gekozen voor systemische therapie. Therapiefalen komt geregeld voor bij de behandeling van dermatomycose. Er moet dan worden gedacht aan lage therapietrouw, te lage systemische spiegels van antimycotica, verminderde penetratie van het antimycoticum in de huid of immunologische stoornissen. Recentelijk is echter ook resistentie tegen antimycotica bij dermatofyten aangetoond.

Casus

Wij beschreven een patiënt bij wie terbinafine onvoldoende resultaat had door resistentie tegen terbinafine.

Conclusie

Het is niet bekend hoe vaak resistentie tegen terbinafine bij dermatofyten in Nederland voorkomt, door het ontbreken van surveillance en epidemiologische studies. Recente publicaties wijzen erop dat bij onvoldoende respons op terbinafine rekening moet worden gehouden met resistentie tegen antimycotica.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Medische Microbiologie: drs. J.B. Buil, arts-microbioloog; T. Do Nguyen Dan, Erasmus Exchange student; dr. W.J.G. Melchers, medisch moleculair microbioloog; prof.dr. P.E. Verweij, arts-microbioloog (tevens: RIVM, Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance). Afd. Dermatologie: drs. I.M.G.J. Bronckers, dermatoloog in opleiding; dr. R.J.B. Driessen, dermatoloog.

Contact J.B. Buil (jochem.buil@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jochem B. Buil ICMJE-formulier
Inge M.G.J. Bronckers ICMJE-formulier
Rieke J.B. Driessen ICMJE-formulier
Thuc Do Nguyen Dan ICMJE-formulier
Willem J.G. Melchers ICMJE-formulier
Paul E. Verweij ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties